Tour de_ZDZ #3

Pozostało 12 dni 11:29:23

Regulamin CS:GO 5vs5


1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy regulamin dotyczy turnieju Tour de_ZDZ #3 (Sosnowiec), a dokładniej rozgrywek 5vs5 Counter-Strike: Global Offensive, którego finał odbywa się w dniu 27 kwietnia 2019 w Zespole Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach (ul. Henryka Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec).
1.2 Głównym organizatorem turnieju jest Rafał Razowski. Organizatorami są wyznaczeni pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach oraz SET ZDZ.
1.3 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem i jego przestrzeganiem. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z jego akceptacją.
1.4 Limit drużyn: finał - 4, eliminacje online - 32.
1.5 Turniej składa się z 2 części: finału LAN (27 kwietnia 2019) i eliminacji online (22 kwietnia 2019).
1.6 W trakcie eliminacji z drużyn biorących udział zostaną wyłonione 4 drużyny, które zagrają w finale.
1.7 Udział w wydarzeniu w charakterze widza jest bezpłatne. Turniej jest zamknięty, a udział w nim jest zarezerwowany dla osób, zapisanych na listach darczyńców projektu. Całość darowizn jest przeznaczana na nagrody.
1.8 W turnieju przewidziane są nagrody. Wartość puli nagród i ilość nagrodzonych miejsc jest ściśle zależna od ilości graczy w turnieju. Nagrody w postaci rzeczowej.
1.9 Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest traktowane jako zgłoszenie drużyny do turnieju. O udziale w turnieju decyduje kolejność wpłat wspierających projekt.
1.10 Osoby niepełnoletnie przed przystąpieniem do rozgrywek LAN muszą dostarczyć zgodę rodziców do organizatorów.
1.11 Każdy gracz musi posiadać własne konto Steam z grą CS:GO, przynajmniej 3 poziom grze oraz nie może posiadać blokady VAC z gry Counter-Strike: Global Offensive.
1.12 Gracze powinni mieć własny sprzęt - klawiaturę, myszkę, podkładkę i słuchawki. Organizator posiada ograniczoną ilość sprzętu, który należy traktować wyłącznie jako sprzęt na sytuacje awaryjne.
1.13 Kapitan drużyny zobowiązany jest do bycia cały czas “pod telefonem” w trakcie części LAN turnieju.

2. Zasady:
2.1 Gracz powinien posiadać jeden stały nick podczas trwania całego turnieju.
2.2 Gracz powinien śledzić wpisy publikowane przez organizatorów na oficjalnym wydarzeniu. Wpisy mogą dotyczyć zmian harmonogramu, regulaminu lub zawierać inne istotne dla gracza informacje.
2.3 Gracz wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem: zdjęć i filmów z jego udziałem oraz nicku, imienia i nazwiska, relacjonowania rozgrywek w celach promocyjnych organizatora i Zespołu Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach.
2.4 Drużyna może zgłosić maksymalnie jednego rezerwowego i jednego trenera.
2.5 Trener może zastąpić gracza.
2.6 Zmiany w drużynie/dopisanie zawodnika można dokonywać bez ograniczeń do dnia poprzedzającego eliminacje. Od dnia eliminacji można dokonać tylko jedną zmianę w drużynie.
2.7 Drużynę reprezentuje kapitan zgłoszony w czasie rejestracji.
2.8 Drużyna grająca z tak zwanym “stand-in”, który nie został zgłoszony w formularzu może zostać zdyskwalifikowana lub gracz ten może zostać niedopuszczony w do rozgrywek.
2.9 Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę organizatorów i uczestników.
2.10 Zabrania się używania nazw i/lub opisów graczy/drużyn obraźliwych, sprzecznych z regulaminem gry.
2.11 Zabrania się promowania i spożywania alkoholu oraz promowania i uprawiania wszelkich form hazardu w czasie trwania turnieju.
2.12 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.
2.13 Zabrania się celowej słabej gry (losing on purpose); oddanie meczu przeciwnikowi. Drużyna celowo przegrywająca zostanie zdyskwalifikowana i może trafić na czarną listę.
2.14 Zabrania się celowego przeszkadzania innym graczom turnieju lub utrudnianie organizatorom jego przeprowadzenia m.in. poprzez: zagłuszanie, odłączanie internetu, “świecenie w oczy” i inne czynności mogące negatywnie wpłynąć na komfort innych uczestników lub zakłócić przebieg wydarzenia.
2.15 Za ewentualne uszkodzenia sprzętu odpowiada uczestnik, który je spowodował (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia - jego opiekun). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze sprzętem należy je natychmiastowo zgłosić do najbliższego organizatora.

3. Rozgrywki online
3.1 Eliminacje online rozgrywane będą na Faceit .
3.2 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry.
3.3 Turniej rozgrywany w trybie turniejowym.
3.4 W przypadku remisu (15:15), rozgrywana jest dogrywka
3.5 Przed meczem rozgrywana jest nożówka. Wygrana drużyna wybiera stronę, po której chce grać.
3.6 W trakcie gry, każda drużyna ma możliwość spauzowania gry raz na połowę, na minutę - tactical pause. Zabrania się nadużywania pauz.
3.7 Podczas wyboru map drużyny naprzemiennie odrzucają po jednej mapie, mapa która nie zostanie odrzucona będzie mapą graną w danym meczu.
3.8 Każdy gracz ma nagrywać demo (POV) z meczu i przechowywać je na czas 2 godzin od zakończenia meczu. Jeżeli organizator poprosi o przekazanie dema - gracz ma obowiązek je przekazać. Brak dema może oznaczać dyskwalifikację drużyny.
3.9 Gracz ma prawo poprosić organizatora o przekazanie dema do 1 godziny od zakończenia meczu, wskazując na konkretnego gracza i konkretną rundę (nie ma zgłaszania całej drużyny). Organizator nie ma obowiązku przekazać dema. Nadużywanie / bezpodstawne proszenie o dema przez graczy może wiązać się z konsekwencjami: dyskwalifikacją / trafieniem na czarną listę.
3.10 Każdy gracz ma grać na antycheat Faceit.
3.11 Jeżeli gracz nie pojawi się do 10 minut od ustalonej przez organizatora godziny, drużyna może grać w 4 osoby lub oddać grę walkowerem.
3.12 Mecze rozgrywamy ASAP, chyba że organizator wskaże inaczej.
3.13 Mapy, na których będzie rozgrywany turniej to: de_inferno, (de_cache lub de_vertigo zależnie od wyniku ankiety), de_overpass, de_mirrage, de_nuke, de_train, de_dust2.

4. Rozgrywki LAN
4.1 Eliminacje LAN rozgrywane będą w drabince double elimination BO1 z +1 wygraną dla zwycięzcy winners bracket. Z drabinki wychodzi 1 drużyna, która otrzymuje slot na finał.
4.2 Finały LAN rozgrywane rozgrywane będą w drabince double elimination BO1 z +1 wygraną dla zwycięzcy winners bracket.
4.3 Turniej rozgrywany w trybie turniejowym.
4.4 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry.
4.5 W przypadku remisu (15:15), rozgrywana jest dogrywka
4.6 Przed meczem rozgrywana jest nożówka. Wygrana drużyna wybiera stronę, po której chce grać.4.7 Podczas wyboru map drużyny naprzemiennie odrzucają po jednej mapie, mapa która nie zostanie odrzucona będzie mapą graną w danym meczu.
4.8 Gracz nie może zmieniać stanowiska komputerowego bez polecenia organizatora.
4.9 Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki bez pozwolenia organizatora.
4.10 W trakcie gry, każda drużyna ma możliwość spauzowania gry raz na połowę, na minutę - tactical pause. W przypadku problemów technicznych organizator ustala długość przerwy potrzebnej na ich rozwiązanie. Każda pauza musi być uzasadniona. Zabrania się nadużywania pauz.
4.11 Jeżeli gracz nie pojawi się do 10 minut od ustalonej przez organizatora godziny, drużyna może grać w 4 osoby lub oddać grę walkowerem.
4.12 Gracze mają zapewnione 5 minut na przygotowanie się do meczu. Po upływie tego czasu powinni już być gotowi i czekać na znak organizatora żeby dołączyć do meczu / rozpocząć go. Jeżeli drużyna zignoruje znak organizatora może zostać zdyskwalifikowana.
4.13 Rozgrywki mogą być prowadzone z obowiązkowo włączonym antycheatem.
4.14 Jeżeli rozgrywki LAN w znacznym stopniu przedłużą się - rozstrzygnięce turnieju może odbyć się online.
4.15 Mapy, na których będzie rozgrywany turniej to: de_inferno, (de_cache lub de_vertigo zależnie od wyniku ankiety), de_overpass, de_mirrage, de_nuke, de_train, de_dust2.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany w regulaminie będą ogłaszane na wydarzeniu. Jeżeli gracz nie akceptuje zmian regulaminu - musi o tym poinformować przez prywatną wiadomość na fanpage SETZDZ.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek, rozpoczęcia ich później niż jest to planowane oraz powtórzenia rozgrywek po podaniu powodu.
5.3 Organizator ma prawo odmówić wstępu/wyprosić z imprezy osoby łamiące regulamin lub zachowujące się w sposób niewłaściwy.
5.4 W przypadku złamania regulaminu administrator rozgrywek decyduje o rodzaju "sankcji" i nakłada ją na gracza / drużynę. Przewidywane rodzaje "sankcji": ostrzeżenie, dyskwalifikacja, wpisanie na czarną listę, zmianę wyniku na korzyść przeciwnej drużyny (meczu, w którym został złamany regulamin). Od decyzji administratora można odwołać się do głównego organizatora.
5.5 Wszystkie sytuacje sporne, interpretację regulaminu i kwestie w nim nie zawarte rozstrzyga organizator.
5.6 Każdy gracz powinien przebywać na terenie wyznaczonym przez organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym.
5.7 Po wpłacie darowizny nie ma możliwości jej odzyskania. Wyjątek stanowią drużyny wpisane na listę rezerwową.

Rafał Razowski

Kluczowe informacje:

  • Wydarzenie FB
  • ograniczenia: brak
  • wpisowe: 40zł
  • sloty na eliminacje online: 32
  • sloty na finał LAN: 4

Harmonogram:

  • zapisy na turniej: do 22 kwietnia 12:00
  • eliminacje online: 22 kwietnia o 18:00
  • finał LAN turnieju: 27 kwietnia

ZAPISZ SIĘ