Tour de_ZDZ #3

Pozostało 12 dni 11:29:23

Regulamin CS 1vs1


1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy regulamin dotyczy turnieju Tour de_ZDZ #3 (Sosnowiec), a dokładniej rozgrywek 1vs1 Counter-Strike: Global Offensive, którego finał odbywa się w dniu 27 kwietnia 2019 w Zespole Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach (ul. Henryka Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec).
1.2 Głównym organizatorem turnieju jest Rafał Razowski. Organizatorami są wyznaczeni pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach oraz SET ZDZ.
1.3 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem i jego przestrzeganiem. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z jego akceptacją.
1.4 Limit graczy: 24.
1.5 Turniej składa się z 1 części: finału LAN (27 kwietnia 2019).
1.6 Udział w wydarzeniu w charakterze widza jest bezpłatne. Turniej jest zamknięty, a udział w nim jest zarezerwowany dla osób, zapisanych na listach darczyńców projektu. Całość darowizn jest przeznaczana na nagrody.
1.7 W turnieju przewidziane są nagrody. Wartość puli nagród i ilość nagrodzonych miejsc jest ściśle zależna od ilości graczy w turnieju.
1.8 Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest traktowane jako zgłoszenie drużyny do turnieju. O udziale w turnieju decyduje kolejność wpłat wspierających projekt.
1.9 Osoby niepełnoletnie przed przystąpieniem do rozgrywek LAN muszą dostarczyć zgodę rodziców do organizatorów.
1.10 Każdy gracz musi posiadać własne konto Steam z grą CS:GO, przynajmniej 3 poziom w grze oraz nie może posiadać blokady VAC z gry Counter-Strike: Global Offensive.
1.11 Gracze mogą korzystać z własnego sprzętu - klawiatura, myszka, podkładka i słuchawki. Organizator zapewnia wystarczającą ilość sprzętu do przeprowadzenia turnieju
1.12 Gracz zobowiązany jest do bycia cały czas “pod telefonem” w trakcie części LAN turnieju.

2. Zasady
2.1 Gracz powinien posiadać jeden stały nick podczas trwania całego turnieju.
2.2 Gracz powinien śledzić wpisy publikowane przez organizatorów na oficjalnym wydarzeniu. Wpisy mogą dotyczyć zmian harmonogramu, regulaminu lub zawierać inne istotne dla gracza informacje.
2.3 Gracz wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem: zdjęć i filmów z jego udziałem oraz nicku, imienia i nazwiska, relacjonowania rozgrywek w celach promocyjnych organizatora i Zespołu Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach.
2.4 Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę organizatorów i uczestników.
2.5 Zabrania się używania nazw i/lub opisów graczy/drużyn obraźliwych, sprzecznych z regulaminem gry.
2.6 Zabrania się promowania i spożywania alkoholu oraz promowania i uprawiania wszelkich form hazardu w czasie trwania turnieju.
2.7 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.
2.8 Zabrania się celowej słabej gry (losing on purpose); oddanie meczu przeciwnikowi. Drużyna celowo przegrywająca zostanie zdyskwalifikowana i może trafić na czarną listę.
2.9 Zabrania się celowego przeszkadzania innym graczom turnieju lub utrudnianie organizatorom jego przeprowadzenia m.in. poprzez: zagłuszanie, odłączanie internetu, “świecenie w oczy” i inne czynności mogące negatywnie wpłynąć na komfort innych uczestników lub przebieg wydarzenia.
2.10 Za ewentualne uszkodzenia sprzętu odpowiada uczestnik, który je spowodował (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia - jego opiekun). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze sprzętem należy je natychmiastowo zgłosić do najbliższego organizatora.

3. Rozgrywki LAN
3.1 Turniej rozgrywany będzie w drabince single elimination w systemie BO1 i finałem BO3.
3.2 Turniej rozgrywany będzie w trybie niestandardowym, odpowiednim dla każdej mapy lub jeśli mapa takowego nie posiada - w trybie turniejowym>uproszczonym.
3.3 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry.
3.4 W przypadku remisu (15:15), rozgrywana jest dogrywka
3.5 Podczas wyboru map gracze naprzemiennie odrzucają po jednej mapie, mapa która nie zostanie odrzucona będzie mapą graną w danym meczu.
3.6 Gracz nie może zmieniać stanowiska komputerowego bez polecenia organizatora.
3.7 Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki bez pozwolenia organizatora.
3.8 Jeżeli gracz nie pojawi się do 10 minut od ustalonej przez organizatora godziny, gra kończy się walkowerem.
3.9 Rozgrywki mogą być prowadzone z obowiązkowo włączonym antycheatem.
3.10 Po pokonaniu przeciwnika należy zawołać organizatora PRZED zamknięciem ekranu podsumowującego (ekranu, na którym widać wynik lub zwycięstwo).
3.11 Mapy, na których będzie rozgrywany turniej to: AWP India, awp_ice_csgo, awp_bridge, Aim_M4A4, AK-48 AIM MAP, aim_9h_ak, aim_redline, zawarte w kolekcji steam: https://goo.gl/5ppW51.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany w regulaminie będą ogłaszane na wydarzeniu. Jeżeli gracz nie akceptuje zmian regulaminu - musi o tym poinformować przez prywatną wiadomość na fanpage SETZDZ.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek, rozpoczęcia ich później niż jest to planowane oraz powtórzenia rozgrywek po podaniu powodu.
4.3 Organizator ma prawo odmówić wstępu/wyprosić z imprezy osoby łamiące regulamin lub zachowujące się w sposób niewłaściwy.
4.4 W przypadku złamania regulaminu administrator rozgrywek decyduje o rodzaju "sankcji" i nakłada ją na gracza. Przewidywane rodzaje "sankcji": ostrzeżenie, dyskwalifikacja, wpisanie na czarną listę, zmianę wyniku na korzyść przeciwnika (meczu, w którym został złamany regulamin). Od decyzji administratora można odwołać się do głównego organizatora.
4.5 Wszystkie sytuacje sporne, interpretację regulaminu i kwestie w nim nie zawarte rozstrzyga organizator.
4.6 Każdy gracz powinien przebywać na terenie wyznaczonym przez organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym.
4.7 Po wpłacie darowizny nie ma możliwości jej odzyskania. Wyjątek stanowią gracze wpisani na listę rezerwową.

Rafał Razowski

Kluczowe informacje:

Harmonogram:

  • zapisy na turniej: do zapełnienia slotów (również na miejscu w dniu turnieju)
  • turniej: 27 kwiecień

ZAPISZ SIĘ