SET ZDZ

Esportowy Turniej Świąteczny #4 -ETŚ-

  • 00DNI

Regulamin FIFA

1. Postanowienia ogólne
1.1 Poniższy regulamin dotyczy Esportowy Turniej Świąteczny #4 -ETŚ-​, a dokładniej rozgrywek 1vs1 FIFA 20, którego finał odbywa się w dniu 5 stycznia 2020 w Zespole Szkół w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach (ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała).
1.2 Głównym organizatorem turnieju jest Rafał Razowski. Organizatorami są wyznaczeni pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach oraz SET ZDZ.
1.3 Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem i jego przestrzeganiem. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z jego akceptacją.
1.4 Limit graczy – 32.
1.5 Turniej składa się z 1 części: finału LAN (4 stycznia 2020).
1.6 Udział w wydarzeniu w charakterze widza jest bezpłatne. Turniej jest zamknięty, a udział w nim jest zarezerwowany dla osób, zapisanych na listach darczyńców projektu. Całość darowizn jest przeznaczana na nagrody.
1.7 1.8 W turnieju przewidziane są nagrody. Wartość puli nagród i ilość nagrodzonych miejsc jest ściśle zależna od ilości graczy w turnieju. Nagrody w postaci rzeczowej.
1.8 Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest traktowane jako zgłoszenie drużyny do turnieju. O udziale w turnieju decyduje kolejność wpłat wspierających projekt.
1.9 Osoby niepełnoletnie przed przystąpieniem do rozgrywek LAN muszą dostarczyć zgodę rodziców do organizatorów.
1.10 Gracze mogą posiadać własnego pada. Organizator zapewnia wystarczającą ilość padów do przeprowadzenia turnieju
1.11 Gracz zobowiązany jest do bycia cały czas “pod telefonem” w trakcie części LAN turnieju.

2. Zasady:
2.1 Gracz powinien posiadać jeden stały nick podczas trwania całego turnieju.
2.2 Gracz powinien śledzić wpisy publikowane przez organizatorów na oficjalnym wydarzeniu. Wpisy mogą dotyczyć zmian harmonogramu, regulaminu lub zawierać inne istotne dla gracza informacje.
2.3 Gracz wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem: zdjęć i filmów z jego udziałem oraz nicku, imienia i nazwiska, relacjonowania rozgrywek w celach promocyjnych organizatora i Zespołu Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach.
2.4 Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę organizatorów i uczestników.
2.5 Zabrania się promowania i spożywania alkoholu oraz promowania i uprawiania wszelkich form hazardu w czasie trwania turnieju.
2.6 ​Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek wspomagaczy, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych rzeczy służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem,​​ w tym również ​”zerkania” na transmisję z turnieju w czasie meczu.​
2.8 Zabrania się celowej słabej gry (losing on purpose); oddanie meczu przeciwnikowi. Gracz celowo przegrywający zostanie zdyskwalifikowany i może trafić na czarną listę.w tym również ​”zerkania” na transmisję z turnieju w czasie meczu.​
2.9 Zabrania się celowego przeszkadzania innym graczom turnieju lub utrudnianie organizatorom jego przeprowadzenia m.in. poprzez: zagłuszanie, odłączanie internetu, “świecenie w oczy” i inne czynności mogące negatywnie wpłynąć na komfort innych uczestników lub przebieg wydarzenia.
2.10 Za ewentualne uszkodzenia sprzętu odpowiada uczestnik, który je spowodował (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia – jego opiekun). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze sprzętem należy je natychmiastowo zgłosić do najbliższego organizatora.

3. Rozgrywki LAN
3.1 Mecze rozgrywane będą na aktualnej w dniu turnieju wersji gry.
3.2 Gracze nie mogą rozpocząć rozgrywki bez pozwolenia organizatorów.
3.3 Jeżeli gracz nie pojawi się do 10 minut od ustalonej przez organizatora godziny, gra kończy się walkowerem.
3.4 System turnieju będzie zależny od ilości uczestników; grupy / drabinka.
3.5 Turniej rozgrywany będzie na konsolach Xbox.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany w regulaminie będą ogłaszane na wydarzeniu. Jeżeli gracz nie akceptuje zmian regulaminu – musi o tym poinformować przez prywatną wiadomość na fanpage SETZDZ.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek, rozpoczęcia ich później niż jest to planowane oraz powtórzenia rozgrywek po podaniu powodu.
4.3 Organizator ma prawo odmówić wstępu/wyprosić z imprezy osoby łamiące regulamin lub zachowujące się w sposób niewłaściwy.
4.4 W przypadku złamania regulaminu administrator rozgrywek decyduje o rodzaju „sankcji” i nakłada ją na gracza. Przewidywane rodzaje „sankcji”: ostrzeżenie, dyskwalifikacja, wpisanie na czarną listę, zmianę wyniku na korzyść przeciwnika (meczu, w którym został złamany regulamin). Od decyzji administratora można odwołać się do głównego organizatora.
4.5 Wszystkie sytuacje sporne, interpretację regulaminu i kwestie w nim nie zawarte rozstrzyga organizator.
4.6 Każdy gracz powinien przebywać na terenie wyznaczonym przez organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym.
4.7 Po wpłacie darowizny nie ma możliwości jej odzyskania. Wyjątek stanowią gracze wpisani na listę rezerwową.

Kluczowe informacje:

miasto: Bielsko-Biała
ograniczenia: brak
wpisowe: 10 zł
sloty: 32

Harmonogram:

turniej – 4 styczeń
zapisy i wpisowe do zapełnienia slotów, również na miejscu w dniu turnieju